DUURZAAMHEID

Door haar unieke aanpak draagt Mars wereldwijd bij tot de positieve evolutie van de cacao-industrie. Bij Mars zien we cacao niet enkel als een onontbeerlijke grondstof voor onze producten, maar ook als potentiële motor voor economische groei, sociale verbetering en milieustabiliteit.

Duurzaamheid, ons engagement naar de toekomst

Mars engageert zich ertoe een duurzaam landbouwsysteem uit te bouwen dat aan de huidige én toekomstige economische, sociale en milieubehoeften voldoet. Deze inspanningen komen alle belanghebbende partijen ten goede.

Duurzaamheid loont

Een duurzame onderneming engageert zich ertoe te voldoen aan de behoeften van vandaag, met respect voor de toekomstige generaties.

Daarom stelt Mars zich tot doel groei en verbetering te brengen:


  • in de levensstandaard van de cacaoboeren, hun families en gemeenschappen;
  • in de kwaliteit en de hoeveelheid van de productie.


Mars werkt hiervoor nauw samen met tal van partners. Samen met industriële en wetenschappelijke partners, ngo’s en organisaties van lokale, kleinschalige cacaoproducenten zet Mars programma’s op die de duurzaamheid van de cacao-industrie op lange termijn garandeert. Ze doen dat o.a. door:


  • landbouwers te informeren over het productieproces en hen op te leiden;
  • de cacaoboeren te ondersteunen bij de ontwikkeling van betere productietechnieken en –methoden, waardoor de opbrengst stijgt en dus ook hun inkomen verbetert;
  • de biodiversiteit te verbeteren van op cacao gebaseerde ecosystemen;
  • wereldwijd jobs te creëren voor cacaoproducenten en landbouwers van aanverwante producten;
  • te investeren in research naar ziekte- en ongedierteresistente cacaovariëteiten;
  • grondstoffen van hoogwaardige kwaliteit te produceren om te kunnen voldoen aan de vraag naar chocolade en chocoladeproducten.


Door te beantwoorden aan deze doelstellingen verbetert de duurzaamheid en het succes van de cacaoproductie, wat rechtstreeks ten goede komt aan de cacaoboeren, hun gemeenschappen én het milieu.

Voor meer uitgebreide informatie over onze standpunten betreffende duurzaamheid kun je terecht op  http://www.cocoasustainability.mars.com, de website die Mars exclusief aan dit onderwerp wijdt.